Registrace krasových jevů v lomu Mokrá

16.2.05 byly p. Pavelkovi z lomu Mokrá (Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost) předány 2 zprávy (č. 8 a 9), zaměřené na posouzení krasových jevů v TP Mokrá (8) a na historii průzkumu a výzkumu Mokrské jeskyně (9).
Dále byla dohodnuta nová objednávka na posouzení krasových jevů ZO 6-12 v lomu Mokrá pro rok 2005.
(P.K.)

autor: Redakce