Ražený sklep v D. Kounicích

11.3.08 jsme byli pozváni majitelem nové nemovitosti k průzkumu historického sklepení na ul. Tovární v Dolních Kounicích.

Bylo zjištěno, že se jedná o starobylý potravinářský (patrně vinařský)
sklep, který byl z větší části (pozdní středověk – raný novověk?)
vyražen hornickým způsobem do místní navětralé skály. O větší rozloze
sklepení svědčí různé novější cihlové zazdívky z období baroka, kdy byl
podzemní systém rozdělen na několik částí, ke kterým směřovaly z ulice
zvláštní vchodové rampy. Jedna větev směřuje pod silnici ke dnešní
uliční domovní zástavbě, kde je přerušena závalem. Sklep je dnes z
větší části zasypán vyvážkami a v budoucnu bude novým vlastníkem zcela
vyčištěn a sanován, se zvláštním zřetelem na dokumentaci historických
situací. Z povrchových vrstev pobočných síněk pochází nálezy raně
novověké keramiky (cca 16.-18. stol.).

autor: admin1