Rakousko příhraniční jeskyně

V sobotu jsme navštívili jeskyně na Rakouské straně Turoldu a večer jsme poseděli z prateli z Vídně v dobrem vínem sklípku účast Kos,Harna,Vyhnanek,Urban, Kuba,Lenka foto bidab.rajce.net/Mikulov/

G. S e m m e l r a t h Jeskyně Steinmandelkeller [Sklep kamenného strašáka] u Falkensteinu [Sokolího kamene]. (6847/11) Poloha a přístup : Na severním svahu Höhlensteinu [Dutého kamene] severně od Falkensteinu [Sokolího kamene] na severovýchodě vinařské oblasti Weinviertel. Od kostela ve Falkensteinu [Sokolím kameni] se jede severním směrem okolo kamenolomu (napravo od cesty ; zakreslen na mapě Rakouska Österreichische Karte 1 : 50.000, list 25) až ke křižovatce (odbočka „Urbaniweg“ [„Urbanova cesta“]; ukazatel cesty ; až sem asfaltovaná). Jdeme-li dále po Urbanově cestě, narazíme po několika minutách na značenou dálkovou cestu vinařskou oblastí Weinviertel (ukazatel cesty „Steinmandl“ [„kamenný strašák“], „Wildgatter“ [„divoká mříž“]. Po WWW [dálková cesta vinařskou oblastí Weinviertel] se jde (po asi 50 m nalevo v kotlině je bezvýznamná polojeskyně sloužící jako smetiště [hnojiště] přes vrchol kopce Höhlenstein [Dutý kámen], kolem vysílače spolkového vojska, až k nápadné skalní věži (Steinmandl – Kamenný strašák). Jeskyně se nalézá asi 15 m severoseverovýchodně od Steinmandlu [Kamenného strašáka] v nadmořské výšce 360 m asi 200 m severně od vrcholku Höhlensteinu [Dutého kamene]. Popis prostory : Jeskynním vchodem ukrytým za křovím, 1,5 m vysokým, 3 m širokým se dostaneme sestupujíce po hliněném dně do hlavní prostory vysoké až 2,5 m, široké 4 m, na níž navazuje v severozápadním koutě malý výklenek. Dno je pokryto sutí a balvany. Délka chodeb obnáší 8 m, výškový rozdíl -2 m.
bida, 11. 12. 2006 9:12

autor: admin1