Rajonizace ZO ČSS

28.5.05 se v hostinci U Němců uskutečnilo jednání představitelů ZO ČSS bádajících na území Moravského krasu. Jednalo se o aktualizaci vytyčení hranic zájmových území jednotlivých ZO a o porušování těchto pravidel. Za naši ZO se rokování zúčastnili P. Vyhnánek a P. Kos. Výsledkem akce bude vyhotovení aktuálního mapového podkladu s vyznačením hranic působnosti ZO a jeho zaslání výborům všech organizací k posouzení a případným korekcím v souladu s požadavky ZO působících v jejich sousedství.
(P.K.)

Zástupci naši ZO jednali se zástupci ZO 6-26 (J. Martinek) – připomínky k bádání našich členů v j. Kulišárna (v případě zájmu o bádání je nutné se spojit s J. Martinkem, někteří jeho noví členové mají údajně zájem o tuto lokalitu!) a ZO 6-11 (J. Pokorný) – spolupráce vítána, bez připomínek!

autor: Redakce