Promítání o objevování Jeskyně Na Javorce

Jeskyně NA JAVORCE
promítání na „KUBRYCHTCE“ začíná od 18:00 hodin dne 14. března 2009
O nejnovějších objevech podzemních jeskyní nedaleko Karlštejna Vám bude vyprávět a fotky promítat
speleolog Jiří Dragoun. Jeskyňáři z klubu Barrandien provádějí od roku 2001 výzkum jeskyně Na Javorce. Od té
doby se jim podařilo nalézt více než 1 kilometr podzemních prostor s bohatou krápníkovou výzdobou. Tento
úspěch byl vykoupen desítkami odpracovaných hodin při prokopávání hlinitých sedimentů, osazování žebříků
nebo mapování. Cílem speleologů je, mimo jiné, také umožnit formou prezentace veřejnosti nahlédnout do
nedotčeného světa jeskyní.
Kubrychtova bouda leží na turistické značce 2 km po trase NS Karlštejn ze Srbska, směrem na Bubovické
vodopády…VSTUP JE ZDARMA

autor: Redakce