Priepasť na Bukovinke má nový uzáver

Ďna 13.6.2015 sa členovia Oblastnej Skupiny Čachtice stretli o 9h rannej v hojnom počte pri Beckovskej jaskyni. Cieľ stretnutia bol jasný – výmena uzáveru jaskyne a utuženie kolektívu .
Na akciu prišlo hneď niekoľko generácii aktuálne pôsobiacich v skupine  a čo bolo najväčším potešením tak i zástupcovia z radu objaviteľov a to P . Pospíšil a P. Zámečník. Ťažko povedať čo sa im premietalo mysľou keď sa z času na čas s tajomným úsmevom zahľadeli k jaskyni a následne na nás.  Prvý podnet k objavu dostali od tamojšieho obyvateľa Beckova a to presne dňa 18.12.1982. Potom určitú dobu plánovali čo s tým až sa dňa 13.11.1983 odhodlali zostúpiť za pomoci nedostačujúceho 10 metrového rebríka. Do dnešného dňa nechápeme ako sa im to podarilo, ale mladícka sila a túžba po objave vraj robí divy.
 Vďaka za to, veď presne o 31 rokov a 7 mesiacov okolo jaskyne kmitá viac ako desať ľudí, aby ju ustrážili pred náletmi tých , ktorí síce radi objavujú a vidia jej krásu, ale každým jedným odneseným  suvenírom akoby ukrajovali z jej duše. Mapu tejto krásky s bohatou výzdobou ako prvý vyhotovil  M. Sluka a kol. a to v rokoch 1984-1987. No keďže technológia ide vpred a my s ňou na základe mapovania zo dňa 21.2.2015 sa L. Kubičinovi a P. Herichovi darí vyhotoviť novú mapu  jaskyne. S potešením preto vyhlasujeme, že táto vertikálna jaskyňa má aktuálne prevýšenie 72metrov a dĺžku 293 metrov.  Venujeme jej zaslúženú pozornosť a z pracne vyvezeného materiálu budujeme v priebehu dňa nový vchod. Každý sa chytá toho, čo vie a ja im v obrovskej horúčave opakovane podávam do rúk pohár vody. Zároveň jednotlivo sledujem ich zanietenie pre svoju úlohu. Jeden buduje konštrukciu na ktorú sa položí uzáver, hneď vedľa sa reže OSB doska. Iní hádžu do miešačky aby pripravili takmer 2 tony potrebného betónu na zaliatie, ďalší čosi brúsi o pár krokov ďalej sa zvára. Na opačnej strane sa čistia kamene a zarovnáva terén. Vôňa špekačiek všetkých šteklí popod nos. 
Po dlhých hodinách máme hotovo. Nový vchod zabudovaný, cementom zaliaty a okrášlený vsadením kameňov po celej ploche. Na záver je nám odmenou ešte teplá štrúdla a pochvala za vykonanú prácu zástupcom zo Správy Slovenských Jaskýň. Na rozlúčku si spokojne podávame ruku  a upreným pohľadom smerom k jaskyni ešte raz  Ďakujeme tým ktorí sa zaslúžili o jej objav ! autor: lukas