Předkongresová akce v Petzoldu 29. – 30.6.2013


Na poslední červnový víkend se chystá další mimořádná akce v Petzoldově lomu – s největší pravděpodobností poslední před brněnským kongresem. V plánu je finální dočištění v Chodbě se střevícem, popř. další sondáž tamtéž.
Konkrétní den bude ještě upřesněn (zda-li sobota či neděle).

Petzoldka

autor: speleology