Pravidelné „kýblohry“ ZO 1-04 Zlatý kůň pro rok 2014

Tak se nám chýlí letošní bádací sezóna ke konci.
Tuto sobotu právě proběhla poslední oficiální "kýblohra", ač bohužel bez mé účasti,
ovšem mezi svátky a Silvestrem se jistě uskuteční nějaké to bonusové kopání,
pravděpodobně v Petzoldu.
Nicméně k dnešnímu dni je již znám pracovní harmonogram Zlatého koně pro následující rok 2014
(viz. také Kalendář akcí ZO 1-04 v Menu):

Leden 11. – 12. (výroční členská schůze)
Únor 8. – 9.
Březen 8. – 9.
Duben 12. – 13.
Květen 10. – 11. (úklidová akce na základně)
Červen 7. – 8.
Červenec 12. – 13.
Srpen 9. – 10.
Září 13. – 14.
Ŕíjen 11. – 12.
Listopad 8. – 9.
Prosinec 13. – 14.

Samozřejmě ve spolupráci se ZO 1-11 Barrandien probíhají četné akce i v Petzoldově lomu,
a to často i mimo výše uvedené termíny.
Pokud situace dovolí, budou tyto avízovány v dostatečném předstihu,
neb s postupujícím rozšiřováním a zahlubováním  jeskynního labyrintu
je k efektivním výsledkům zapotřebí stále více a více rukou , kteréžto mile rádi uvítáme.

V neposlední řadě se budeme snažit zúčastnit obligátního zájezdního triptichu SpeleofórumJTSetkání jeskyňářů.
A někteří z nás možná stihnou i 4Rumy, popř. jiné lokální poznávací či kulturní podniky.
Výzvou je samozřejmě zkrácení tzv. "slovenských jesenných miniekšpedícií"
z pětiletek na každoroční.


lopatě zdar!

autor: speleology