Pracovní akce na Březině

Práce probíhali v jeskyni Na Technice, kde jsme kopali krápník kvůli jeho datování. Ten se nám nakonec podařilo neporušený vynést z jeskyně a provedli jsme jeho transport na boudu. Následně bude předám geologům na bližší určení jeho stáří.
V jeskyni Tereza probíhala dokumentace profilu.
Dále se nám podařilo zasypat Špičatý závrt a provést měření CO2 v jeskyni Mechový závrt, kde jsme nakonec zjistili 1% CO2.

autor: dr.skála