Pracovní akce 8.–10.8.2008

jeskyně V Jedlích - obnovování průlezu do Meandrového dómu 

Po vydatné páteční bouřce se koryto Jedelského potoka naplnilo vodou, která se ztrácela ve druhém ponoru v sondě. Termit na dně sondy nasměroval odtok vod do těch správných míst a nechali jsme vodu, ať chvíli pracuje za nás. Staňa, Pavel, Bramborák a já jsme strávili sobotu v jeskyni 567A V Jedlích.

Pustili jsme se do znovuotevření zadních partií jeskyně – Meandrovým dómem počínaje, Honzovou chodbou a Labyrintem konče. Tyto části jeskyně jsou 20 let nepřístupné a většina dnešních členů naší skupiny je zná jen z mapy. Dříve se do nich prolézalo na dvou místech – Štěrkovým sifonem nebo dnem dómu s mohutným stropním závalem. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli pro těžbu v dómu. Nejdříve jsme postavili výdřevu, která zabrání sesouvání hlinitého svahu na dně dómu do míst, kudy povede průkop. Zároveň vzniklo místo pro vysypávání těženého materiálu. Po dokončení výdřevy jsme se pustili do těžby a po 18. hodině jsme byli v hloubce 130 cm, kde jsme již narazili na původní výdřevu. Ta se po 20 letech strávených pod nánosem hlíny rozpadala v rukách a její rozebírání šlo bez problémů. Příští akci jsme si domluvili na poslední srpnový víkend. Za pěkného počasí se bude těžit ve druhém ponoru, v opačném případě budeme opět dřevit a pokračovat v těžbě v jeskyni V Jedlích směrem k  Meandrovému dómu.  

autor: Maty