Poprázdninové krasobádání

Prázdniny se přehouply do své poslední půle týdne a školáci se vydali zpět do školních lavic.Já jsem se v témže čase vydal opět do Josefovského údolí, abych trávil volný čas poznáváním a objevováním podzemí známého i dosud neznámého.Tuto cestu jsem zahájil již tradičně středečním večerem.Tento den se stává už i tradičně dnem, kdy múžem po dohodě s ADAVAKEM provádět hydrotěžbu

.Vlastní práci zahájil Předseda již před šestnáctou hodinou zapnutím čerpadel.Večer jsme se sešli na základně a po chvíli klábosení a vzájemném vyměnění si nejnovějších drbů se vydali do jeskyně.Naši obvyklou sestavu Předseda a já tentokrát doplnili i Martin Wágner a Aleš Pekárek.Předseda se věnoval technickým pracem ve Velké síni a spřádáním úvah o zkvalitnění vlastní těžby a následného transportu materiálu.My tři jsme se vysoukali do Horního  dómku, kde se nachází první mezizakládka.Martin s Alešem byli na tomto pracovišti poprvé, když probíhá vlastní těžba.Zasvětil jsem je tudíž do stávající situace, předpokládaných souvislostí a dal jim základní instruktáž o průběhu prací.Poté už jsme se vrhli do vlastního transportu.Proudnice umístěná předešlou neděli udělala dost práce, takže Horní dómek byl takřka zaplněn drobným štěrkem.Zapli jsme proto opět čerpadlo a pomocí tekoucí vody tyto přesunuli do druhé mezizakládky ve vstupní chodbě.Tento cyklus jsme provedli ještě dvakrát, když jsme si drobné sedimenty sesunuli z čelby uvolněním větších balvanů.Po asi třech hodinách práce jsme naznali, že by to mohlo pro tento den stačit.Předseda nám odspodu uvolnil průlez a všichni jsme se vydali zpět na základnu.Tam nás ještě Aleš seznámil se svým projektem otvírky Aloisovy štoly a poté jsme ulehli ke spánku.

Ve čtvrtek večer dorazil na základnu i Vlasta Káňa.Obecně jsme se shodli, že jeskyňaření je i o tom, že si lidé do krasu jezdí odpočinout od všedních starostí.Věnovali jsme proto tento večer odpočínku.Poseděli jsme dlouho do noci u ohýnku a diskutovali o různých krasových teoriích.Věřím, že i takto strávený večer byl pro  všechn zůčastněné zajímavý a přínosný.

V pátek se už na základnu začalo dle předpokladu sjíždět povícero osazenstva.Vrátili se kolegové z Rumunska, s nimi dorazil i Bohoušek z Myotisu.Probrali jsme jejich zážitky a poznatky, prodiskutovali stavy na jednotlivých pracovištích a naplánovali další práce.Takže opět akce teoretická, ale k dalším postupům nezbytná.

V sobotu jsme se už jeskyni  věnovali prakticky.Díky velkému počtu blátokopů,kdy nás navíc přijeli podpořit Janinka, Irča a Bohouš z Myotisu ( www.myotis.wbs.cz/Zpravy-z-akci.html ) jsme si mohli dovolit luxus několika souběžných akcí.Igor Jadvidžák se věnoval lezeckému trenažeru v Halštatu.Počínaje tímto týdnem na tomto bude proíhat výcvi příslušníků rněnské Městské policie.Je to pro nás i významná výpomoc, kterou máme slíbenu za nějakou exkurzi.Ab se nám tam nezramovali, tak Igor provedl revizi a přestrojení.

Kolbi, Bída a Peťa Koukal se pod vedením Vlasty vydali do Druhé propasti jeskyně Barové.Tam zhodnotili aktuální stav a posoudili možnosti ke znovuzpřístupnění pracoviště v Dómu Ticha.Naše, nejsilnější sestava Předseda, já, Raďas,Jirka Kukla, ohouš a Janinka s Irčou jsme se vydali do Staré štoly.Nejprve jsem Janu provedl až na vlastní čelbu, byla vyjímečně přístupná.Poté jsme ještě společně s Jirkem Kuklou poshazovali několik velkých balvanů, které voda nedokáže samovolně odtransportovat.Předseda mezitím rozšiřoval průstup k Objevitelskému komínku a zbytek osazenstva transportoval materiál ven z přístupové chodby ven do Velké síně.V závěru akce, kdy Předsedovi došly uhlíky v Kangu, jsme ještě spláchli pracoviště a vdali se zpět na základnu.Tam proběhl krátký brífink, kdy jsme se vzájemně informovali o aktuální situaci na jednotlivých pracovištích a ulehli k zaslouženému odpočínku.

Nedělní předpoledne jsem zahájil exkurzí.Vyrazili jsme s Janinkou na procházku k Srbskému sifonu.Janča líčila monumentálnost prostor v závrtu Agris,  tak jsem ji ukázal místa, která b tomuto mohla v budoucnu konkurovat :-).

Po chutném oídku jsme se s Raďasem navlíkli opět do nedělního svátečního oblečku, Jirka dorazil s opraveným kangem a společně jsme se vydali na poslední víkendovou akci.Práce jsme měli ještě naplánované dost.Nejprve jsme rozšířili do takřka konečné podoby břit před objevitelským komínkem.Pak jsme vylezli do Horního dómku, kde jsme pomocí patronek rozbili blok, který nás přišel navštívit z čelby a bránil samovolnému sesuvu a bezpečnému průlezu.Poté jsem se vydrápal až na vlastní čelbu, kde jsem upravil a posunul proudnici k čelbě, která se nám opět o kousek posunula dál do neznáma.Po uklizení základny jsme se vydali do svých domovů k odpočínku před dalším, tentokrát už v úterý začínajícím krasovíkendem.

autor: admin1