Pojďte s námi do jeskyně – výstava

Prostory: Národní muzeum, Václavské nám., sál Hollareum – přízemí vzaduVýstava ČSS.

Výstava je pořádána u příležitosti 40. výročí objevu největší jeskyně v ČR – Amatérské a u příležitosti 30ti let od založení České speleologické společnosti. Zároveň je koncipována jako doprovodná výstava k projektu „Příběh planety Země“, ve spolupráci Národního muzea a České speleologické společnosti.

Další informace naleznete na stránkách České speleologické společnosti a také na stránkách Národního muzea.

autor: lblazek