Poďakovanie za Jeskyňář.cz

Prešlo nám dobrých pár mesiacov čo funguje web Jeskyňář.cz. Zatiaľ som si nepovšimol že by niekto poďakoval za to že niečo takéto vzniklo a pomohlo nám propagovať fotografie, články a všeobecne téma ktorá sa týka podzemia. Vďaka tomuto webu sme mohli spropagovať jaskyniarsky týždeň čo nám dosť pomohlo a za to sa chcem poďakovať. Tiež nám to pomohlo k propagácii našej skupiny lebo od založenia čachtického webu na jeskynárovi nám napísalo množstvo ľudí nielen zo Slovenskej republiky, ktorých zaujíma tematika čachtického krasu a jeho okolia a nielen to. Ešte raz ďakujem za seba a celú OS Čachtice tvorcom a zároveň administrátorom webu jeskynar.cz. Lukáš K.

autor: lukas