Petzoldovy jeskyně 26.5.2013

Vzhledem k tomu, že na sobotu 25.5.2013 připadá tradiční recesistický cyklozávod "Petrbokův memoriál", je naplánována další mimořádná akce v Petzoldově lomu na den následující, na neděli 26.5.2013. Hlavním cílem by mělo být pokračování ve vyklízení a zahlubování Chodby se střevícem, zejména pak spojovací plazivky do Manganového dómu. Na tuto akci se s přehledem uživí i 10 lidí, tudíž každá případná pomocná ruka je srdečně zvána. Mezinárodní speleokongres se nezadržitelně blíží, a tak je nutno tyto práce co nejdříve přednostně vykonat, vzhledem k nasmlouvané exkurzi zahraničních hostů. Sraz v lomu je tradičně kolem 9:00h.

střevíc

autor: speleology