Mechový závrt – HOPRDOX

Dne 15.1.05 bylo dosaženo HOPRDOXU v koncových partiích HuHu propasti… Petrem Nováčkem byly provedeny 2 odstřely pyropatronkami v pravé stěně vertikální pukliny, která dělí Břitvu …

Mechový závrt

Dne 9.1.05 proběhla na Mechovém závrtu exkurzní akce za účelem umístění kamery do neprůlezných volných prostor… Byla vytipována dvě místa-koncové partie Huhu propasti, které jsou …

Mechový závrt

Dne 18.12.04 proběhla pracovně-exkurzní akce na Mechovém závrtě za účelem zjištění koncentrace CO2 a zjištění výsledku odstřelu na dně HuHu propasti.CO2 bylo měřeno téměř ve …

Technika a Tereza

Dne 26.11.2004 proběhla na Technice prohlídka profilu,které se zúčastnil profesor Musil spolu se svými studenty. Dospěli k zajímavému zjištění, že se zde nachází mrazové klíny. …