Oslavy 60. výročí trvání ZO 6-12

Ve dnech 27.-28.8.05 se při příležitosti významných oslav Speleoklubu uskuteční v hostinci U Kaštanu a na chatě ZO 6-12 setkání členů a přátel brněnského Speleoklubu. Zahájení bude ve 14.00 hod. v hostinci U Kaštanu v Březině, kde bude prezentována dataprojekce o vývoji a podobě "březinského" krasu. Večer pak bude posezení u ohně, piva a dalších pochutin.
Neděle bude případně věnovaná exkurzím po zdejších lokalitách.

autor: Redakce