OS Čachtice a rok 2012


Jaskyniari OS Čachtice pracovali v priebehu roka hlavne na novej lokalite s názvom Plazivé Oko, aj keď sa na lokalite uskutočnila prvá akcia v roku 2009, kedy sa zistil prepad závrtu a po pár hodinách sa obnažili v hĺbke jeden meter skalné steny. Na lokalitu sa na čas zabudlo, až prišiel deň  1.7.2012 kedy sa na sondu znova ideme pozrieť, s úmyslom bližšieho prieskumu.

Sonda bola po dlhšej dobe z časti zasypaná, čo nám neprekáža a po pár hodinách postupujeme hlbšie ako na prvej akcii. Zisťujeme, že pracujeme v kompaktnom komíne, ktorý pokračuje smerom nadol.  Rozhodujeme sa zorganizovať  trojdňovú akciu, na ktorej nás čakalo upršané počasie. Na akcii sa dostávame do hĺbky asi troch metrov. Zisťujeme, že ďalšie práce budú komplikované, lebo sme sa ocitli v sintroch, ktorými je komín vyplnený na celý priemer.

Na ďalších akciách sa nám darí v hĺbke asi piatich metrov objaviť  komín   vyerodovaný vodou, v priemere asi 20x30cm, s ktorého vanie prievan, ktorý má teplotu 9,2 stupňa Celzia.  Pri nahliadnutí do komína je vidieť ako po viac ako metri zatáča nevidno kam. Pred odchodom zisťujeme, že nám do vedier napršalo zhruba 50l vody, ktoré do diery nalievame a s úžasom počúvame ako sa voda valí do neznámych priestorov. Okolo závrtu bolo vybudované zábradlie a vybudovaná lanovka. Na ďalšej akcii zisťujeme, že nám lano niekto rozsekal a jamu zahádzal drevom a kamením, ako sa len dalo. Toto sa opakovalo aj na ďalšej akcii, kedy sme osadili dve skruže a dieru zabezpečili pred pádom. Do konca roka sa nám podarilo postúpiť do hĺbky viac ako šesť metrov. 

Ďalšie kopáčske práce sa uskutočnili v jaskyni na Landrovci, kde sa pokračovalo v kopaní na konci Starej chodby, ktorá sa v dĺžke 16m domerala. Pri bodoch 66-67 sme začali  so sondovaním vedľa steny, kde sú jasné stopy po erózii. Prekopala sa aj sonda vo vstupnej studni v dĺžke dva metre ktorá smeruje pod Hornú chodbu. 

V letných mesiacoch sa uskutočnila meračsko- vŕtacia akcia neďaleko jaskyne na Landrovci. Po upravení terénu sa darí dostať vŕtaciu súpravu na miesto určenia. Vŕtacia súprava sa z veľkými problémami zavŕtala asi do hĺbky dvoch metrov, kde sa pre zlé materiálne vybavenie súpravy vŕtanie končí. Podľa meraní sa bolo potrebné dostať do hĺbky 5 až 6 metrov. 

Po rokoch sa podarilo obnoviť kopacie práce na lokalite Bodovský ponor, ktoré boli pred pár rokmi ukončené z dôvodu krádeže vrátku.  Skupine sa v priebehu roka darí vyrobiť nový vrátok a práce pokračujú. Po rokoch bolo potrebné zrekonštruovať amforu, ktorá bola v dezolátnom stave. Na šiestich akciách sa podarilo postúpiť o dva metre hlbšie v celom priemere. 

V Čachtickej jaskyni sa pracovalo v oblasti Fajčiarského salónu, kde sa zaznamenali menšie postupy. V marci sa skúmala oblasť plynových chodieb za pomoci jaskyniarov z Poľska. Akcie v Čachtickej boli prevažne meračského ducha.  

V jaskyni Hladový Prameň  prebiehal zoologický prieskum pod vedením pána Košeľa. Podarilo sa uzamknutie jaskyne po dlhých rokoch a prebehol prieskum koncového jazera pri nízkej hladine vody kde sme skonštatovali, že bude potreba demontovať drevený most ponad jazero, ktorý je v dezolátnom stave.

Výskum prebehol aj v Beckovskej jaskyni, o ktorom budeme informovať v priebehu roka.
V priebehu roka sme navštívili jaskyne Sutinka, Slušná, Agáčiny a iné.
Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite, ktorý sme spojili s návštevou Slovenského Raja. 
Taktiež sme sa zúčastnili kopáčskej akcie v Novej Stanišovskej jaskyni.
Čiastočne sme zrekonštruovali jaskyniarsku základňu a navštívili deň otvorených dverí v Plaveckej jaskyni.


ZAHRANIČIE:
 

Na zahraničných lokalitách sme pracovali v jaskyniach v Lažánecko-Heroltického krasu a pomáhali kopať vo Větrné propasti. 

Jeden člen sa zúčastnil akcie v Rumunskom Banáte, kde sa pracovalo v jaskyni  Jasanka. 
Na Mexickom polostrove Yucatán sa uskutočnila vo februári expedícia v jaskynnom systéme Koox Baal.  Za pomoci našeho člena Karola Kýšku sa podarilo objaviť 9km nových priestorov. 
V Macedónsku sa v letných mesiacoch uskutočnili tri akcie v jaskyni Babuna, kde sa preplavením druhého sifónu podarilo objaviť 1,2km nových priestorov. Na objave sa podielal Karol Kýška, Barbora Kýšková a Tomáš Urban.
Na Sardínii v jaskyni Bue Marino podarilo objaviť 800m nových priestorov.   
Na decembrovej akcii sa podarilo v systéme Koox Baal objaviť ďalších 9km nových priestorov.  Všetky akcie boli v spolupráci so Speleoaquanaut Praha.

Exkurzne sme navštívili jaskyne v Slovinsku a Bosne. 
Celkové objavy za rok 2012 sú 20018m

Lukáš Kubičina tajomník OS Čachtice.

autor: admin2