Odkaz pre všetkých jaskyniarov…


Vážení jaskyniari! Odmalička si vážim Vaše úsilia i prácu,

ktorá je súčasne aj záľubou. Veľmi ma zaujíma osud Č. jaskýň.

Prosím, dúfam, že urobíte všetko preto, aby raz bol sprístupnený

aspoň kúsok podzemia tejto perly Karpát a tiež verím, že banská

činnosť nad nimi bude raz ukončená v záujme zachovania týchto

klenotov podzemia. Vaša stránka sa mi páči, želám Vám

všetko dobré a veľa krásnych zážitkov v lone prenádhernej

prírody v auguste t.r. Černochová, spisovateľka a publicistka

 

Takýto krásny odkaz si myslím že ocení každý
jaskyniar a tým sa chceme poďakovať s pozdravom OS ČACHTICE

 

autor: admin1