Ochozský žlíbek.

Ochozský žlíbek.


Ochozský žlíbek je název údolí v jižní části Moravského krasu, který se nachází asi 700 metrů jihovýchodně od obce Ochoz u Brna. Údolí tvoří svahy kopců o názvu Hora 414 m. a Lysé hory 429 m. Údolím protéká Ochozský potok, který se vlévá pod Ochozským žlíbkem do vodního toku Říčka. Od rozcestníku Říčky vede žlíbkem modře značená turistická cesta. Ve žlíbku jsou tři mostky přes Ochozský potok. Poslední část hřebene,který vybíhá z kopce Hora do Údolí Říčky má název Svaté schody. Ochozský žlíbek spolu s Kamenným žlíbkem jsou jedny z mála údolí v této oblasti kam nepronikla civilizace. Cestu Ochozským žlíbkem velmi často používám. Je to ideální přístupová cesta od autobusové zastávky Ochoz u Brna – ObÚ linky 201 a 202 do Údolí Říčky. Cesta začíná v proluce mezi ObÚ a bočním traktem rodinného domu. Zde se nachází turistická značka. Dále vede kolem oplocených zahrádek a pokračuje kolem areálu chovu koní. Volně pobíhající a pasoucí se konicí jsou pastvou pro oči. Po chvílce chůze a pozorování areál končí a začíná lesní porost. Tady začíná Ochozský žlíbek. V těchto místch je lesní cesta ještě široká a v minulosti povozy využívaná. Dále po pravé straně jsou znatelné dvě lesní cesty směřující na Lysou horu. Tyto cesty asi po dvaceti metrech zanikají.Ve stráních spadající do Kamenného žlíbku žádné lesní cety nevedou. Po přejití dvou mostků se hřeben na levé straně znatelně snižuje a přicházíme do míst, kde stráń s mírným sklonem se změní v téměř kolmé skalní bloky. To jsou ty Svaté schody. V těchto místech Ochozský potok vytváří estavelu a téměř na úrovni terénu se nachází Jeskyně Paleoponor. V blízkosti se nachází zavalená Jeskyně Barunčina. Dále projdeme po posledním třetím mostku Ochozského žlíbku a od Údolí Říčky nás dělí akorát přejití mostku přes Říčku. Je to pěší nenáročná cesta s mírným sklonem do Údolí Říčky o délce asi 1500 – 1700m.

Navazující články na tomto webu.

Menu: Rozcestník.
Obrázková alba: Trasovník.
Ochozský žlíbek.
Rubriky – Objekty – Ochozský potok.

 

Jan Rusňák.
3.5.2012.

 

autor: Jan Rusňák