Ochozský potok.

Ochozský potok.

Ochozský potok pramení jižně od obce Březina. Protéká Ochozi a dále přes louku do Ochozského žlíbku. Části této louky s porostem se říkalo Luh. Louka byla mokrá až bahnitá. Po zřízení regulace toku si Ochozský potok zachovává původní řečiště bez tak znatelného rozvodnění. Dále protéká Ochozským žlíbkem a ústí v korytě – řečišti Říčky. Během toku Ochozským žlíbkem vytváří paleoponor. Asi uprostřed Ochozského žlíbku v blízkosti druhého mostku se nachází málo účinný ponor. Uvedl jsem, že ústí v řečišti…… To má svoje opodstatnění. Podle množství vody přitékající do údolí mohou nastat dvě varianty.

1/ Je dostatek vody a tok Říčky protéká na povrchu. V tomto případě Ochozský potok se vlévá do Říčky. Obrázek najdete – Fotogalerie – Objekty – Ústí Ochozského potoka do Říčky.

2/ Je nedostatek vody a tok Říčky protéká v podzemí. Koryto je Říčky je suché.V tomto případě Ochozský potok se vlévá do vyschlého koryta Říčky a protéká jim asi 300 m a ztrácí se v ponoru v řečišti Říčky. Tomuto ponoru není určen žádny název ani žádné očíslování. Tím se stává, že někdo toto místo ponoru nazývá….. Ponor pod Lysou horou….někdo také….. ponor pod Pekárnou.

Obrázek najdete. Fotoalba – Objekty – Ponor Ochozského potoka. Na fotografii je vidět suché koryto směřující k Výtoku Říčky.

autor: Jan Rusňák