Objev síňky na Hyntarole

Dne 11.3.06 se uskutečnila na HV významná pracovní akce. Ve složení P. Nováček, P. Kos, J. Beránek, M. Večeřa, D. Talla a M. Šenkyřík, se nám podařilo vytěžit zakládku materiálu z Přední síně a opět ji zaplnit materiálem z čelby. Významný je objev volné síňky (Hučící s.) s krápníkovou výzdobou a několika směry rozbočení.

Ve stropu síňky je zajímavý přítokový komínek (paleoponor?) a v jejím dně podzemní závrtek s náznakem zakrytého odtokového trativodu na puklině SSV-JJZ směru. Nejširší ústí trativodné chodbičky je zavaleno kamením a takřka zcela vyplněno náplavou s jehličím a úlomky větviček. Pod stropem síňky je drobná hlinitá kupa s vrstvičkou netopýřího guána, kostiček i čerstvého trusu. Dosud není jasné, odkud sem ti tvorečci přiletěli. Naší cestou jistě ne! Je tedy možné, že skrze prítokový komínek nad Hučící síňkou. Ústí komínku je zataraseno balvany, které bude nutné odtranit, za nimi se to však zvedá cca 1,5 m vysoko a ne zcela zřetelně pokračuje někam k V. Je to dosti těsné – cca pouhých 30-40 cm. Průvan byl nevýrazny – jeskyně spíše vzduch nasávala. Mám dojem, že stopy průvanu jsou patrné v náznacích na několika exentrických krápníčcích v síňce a též na bahnitých jehličkách, které ulpívají na stěnách Netopýří ch. a též v ústí dvou stropních kanálků a v odtokovém trativodu Hučící síňky (viz prac. přehledka).

autor: Redakce