Objev na Hynštově ventarole – BOBŮF DÓM

Jak již asi není tajemstvím, s potěšením všem můžeme sdělit tu radostnou novinu, že byl na Hynštově ventarole učiněn dosti zásadní objev! Po několikaletém válení se mezi puklinami, a nekonečném přehazování kamení a vaniček, mělo naše úsilí být nakonec k něčemu dobré. Objev přišel právě včas…

Inu jak jsem to tedy společně s mým spoluobjevitelem-Pavlem Chaloupským viděl?

Akce začla celkem standartně, až na to že v jeskyni se skoro nedalo pohnout díky značnému počtu pomocníků z Dobříše. Bylo nás tam, jako asi nikdy před tím a to mělo i za následek zvýšenou koncentraci CO2. Po úbytku sil a nedostatku vzduchu jsme dali pauzičku na povrchu u ohně. Pak bylo rozhodnuto o úderné sestavě, kdy již nebyl vyloučen průstup do neznámých prostor. Na čelbě mě vystřídal po chvilce Pája a až spatřil, co ho čeká, měli jste vidět, jak se v té malé puklice vrtěl. Adrenalin z něj stříkal! Dali jsme pár posledních vaniček a trojice prvních pokořitelů už ležela ve Štěrkové chodbičce za sebou připravena na průnik…

Pája zalezl a už jsme slyšeli jeho nadšené komentáře, kterým se ani nedalo věřit. Hned jsem ho následoval a moje komentáře zase nejdou napsat do tohoto článku…Objevili jsme na ventarolu obrovskou prostoru-Bobůf dóm. Třetí v pořadí Petr Zima-Reprák se snažil dostat za námi, ale nepodařilo se mu procpat puklinou, která i mě dala zabrat. Na jeho přání mám napsat, že je tlustý prase, tak tak činím.

Popis prostor Bobova dómu:

Jedná se o celkem pravidelnou prostoru, jejíž dno se nachází asi 2m pod vyústěním Štěrkové chodbičky. Dóm je dlouhý asi 7m, široký 5m a strop dosahuje v nejvyšším místě 3m. Strop je podélně přepažen hranou která jej pomyslně dělí na dva celky. Na levé straně z pohledu od chodbičky je strop klenutý s velkým množstvím krápníkové výzdoby a na pravé straně od předělu je strop rovný-asi odtržená lavice. Na stropě byli spatřeni 3 spící netopýři. Po stěnách jsou na mnoha místech sintrové náteky včetně několika stalagnátů! Nad bočními stěnami na obou stranách jsou užší pukliny směřující do možných komínků. Zadní část je tvořena dvěma náplavovými hliněnými svahy a směřují až ke stropu z obou pomyslných konců dómu. Toto budou přítoky ze svahu u cesty v Kamenném žlíbku. Dno je tedy převážně hliněné s velkým počtem egutačních jamek a v hliněných svazích jsou vytvořeny dokonce sufozní trubice-zřejmě v místech častějších skapů. Odtok z dómu se podařilo stanovit ve dvou drobnějších ponorech, které budou jistě předmětem našeho zájmu. V budoucnu začneme uvažovat o zaměření prostory radiomajákem a možné proražení nového vstupu, abychom nemuseli překonávat pekelnou cestu do těchto prostor. Již probíhá mapování a v brzké době fotodokumentace, takže se těště!

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu v průběhu objevování…

 

Za ZO 6-12 Speleologický klub Brno

Kuča

autor: Kuča