Objev JPS

Objev Jeskyně pravěkých symbolů v Lipovecké chodbě Nové Rasovny

 

Propadání Bílé vody – Nová Rasovna u Holštejna – přitahuje pozornost speleologů již několik století a že se jedná o pozornost zcela zaslouženou svědčí i následující zpráva. Výzkum systému Nové Rasovny je obtížný právě z důvodu tak dlouholetého a intenzivního zájmu o tuto lokalitu. Možné směry pokračování jsou sice jasné, ale jen velmi obtížně řešitelné. Dosažené koncové body se pro svoji neprostupnost stávají takřka definitivně neprůchozí na mnoho desetiletí, dokud se vlivem technologického pokroku neposune trochu dále používaná technika nebo výstroj. Protože se naše skupina po skoro sedmileté nucené pauze, kdy zde výzkum prováděla Osvětová beseda Holštejn, v roce 1998 přejmenovaná na Moravský speleologický klub, do Nové Rasovny v závěru roku 2002 vrátila, rozhodli jsme se řešit dvě velmi nadějná, ale zároveň obtížně přístupná místa. Shodou okolností obě patří k těm, kde se bádat začalo již v 19., resp. na počátku 20. století.

Z hlediska objevů se dnes již méně významnou jeví Komínová chodba, která ústí do Dómu II. V jejím pokračování jsme očekávali naději na nalezení cesty, která by umožňovala obejít nevyzpytatelný sifon Koleno


Nová Rasovna, překonávání částečně zaplaveného polosifonu Kolena (foto P. Maceček)

 

,který po svém naplnění na dlouhý čas prakticky znemožňuje přístup do většiny chodeb Nové Rasovny. Na výzkum zahájený v roce 1995 jsme navázali v létě 2003. Podařilo se vylézt až k místu, dosaženém v roce 1999 členy MSK, pro které se zúžení chodby skalním břitem, stalo bodem koncovým. Pomocí vrtačky a patronek jsme neprůlezné místo rozšířili a postoupili o dalších několik metrů, kde chodba bifurkuje. Pokračování v hlavním směru je neprůstupně uzavřeno, neboť výrazný erozní profil chodby zde přechází do úzké pukliny, které dále pokračuje několika tlakovými kanálky o průměru do 0,10 m. Do tohoto prostoru ústí ještě druhá tlaková chodba, kterou po cca 3 m skoro v celém profilu uzavírá sintrová zátka. Možnost dalšího průstupného pokračování Komínové chodby je velice malá.

Druhé místo, kam naše pozornost směřuje již řadu let, je zcela přirozeně konec Lipovecké chodby. Mimořádně obtížně přístupné místo bylo sice dosaženo již v roce 1935 Rudolfem Vaňousem – mlynářem z Holštejna, ale na několik desetiletí zůstalo místem nepřekonatelným. Kromě velké vzdálenosti, jež je nutno absolvovat v bohatě provlhčených plazivkách, to byl paradoxně velký průvan vanoucí z koncového závalu, který dokázal spolehlivě odvát i poslední zbytky tělesného tepla. Na “Pracovišti”

Nová Rasovna, Pracoviště na konci Vaňousova řečiště v Lipovecké chodbě (foto R. Zatloukal)

 

na konci Vaňousova řečiště se nedalo vydržet déle než hodinu. Přesto jsme za pomocí vrtačky a patronek postupně rozebírali balvanitý zával, až se 4.10.2003 proniknout do nových a svými rozměry neočekávaných objevů.


Nová Rasovna, první metry v Jeskyni pravěkých symbolů (foto R. Zatloukal)

Po prvotní exploraci jsme nebyli z nových prostor – nazvaných Jeskyně pravěkých symbolů – příliš moudří.


Nová Rasovna, chodba v Jeskyni pravěkých symbolů (foto R. Zatloukal)


Když jsme se do objevu následujícího dne vydali zhotovit aspon základní fotografickou dokumentaci, zacalo deštivé období a s tím spojené stoupání Bílé vody. Po návratu z Lipovecké chodby jsme byli svedky zajímavého jevu, jak dochází k zaplnování sifonu Koleno vodou. Nevšední úkaz, jak se nám uzavírá cesta pro návrat z jeskyne, jsme nevydrželi pozorovat až do konce a naopak urychlene Novou Rasovnu opustili. Bohužel zvýšený vodní stav panuje dosud a Koleno je stále plné.

Protože naše znalosti o Jeskyni pravekých symbolu jsou v tuto chvíli prakticky nulové a pocasí se do uzáverky sborníku Speleofóra nejspíše výrazneji nezlepší, rozhodli jsme se v jednom z nove objevených dómu usporádat v týdnu mezi Vánocemi a Silvestrem podzemní tábor, behem kterého se pokusíme vylézt cetné komíny a bude vyhotovena dokumentace. V tuto chvíli je možné pouze konstatovat, že se podarilo objevit kolem 300 m nových chodeb,


Nová Rasovna, jiná chodba 😉 v Jeskyni pravěkých symbolů (foto R. Zatloukal)

3 větší dómy,


Nová Rasovna, Jeskyni pravěkých symbolů, Sloní ucho v Dómu sloních uší (foto R. Zatloukal)


Nová Rasovna, Jeskyni pravěkých symbolu, Dóm sloních uší (foto R. Zatloukal)


dosud nespočítané množství komínů a jednu propástku (-14 m). V celém systému jsme prozatím neobjevili aktivní tok, rovněž chybí i nějaké jezírko nebo sifon a samozřejmě nemáme další pokračování.


Nová Rasovna, Jeskyni pravěkých symbolů, Mahátmova kaplička (foto Z. Parák)

Richard Zatloukal

5.10.2003 Olomouc

Psáno pro Speleo (Nová Rasovna v Moravském krasu opět delší)

autor: admin1