OBJAV ROKA 1983- Beckovská jaskyňa

                              OBJAV ROKA 12.-13.11.1983      čas: 21:00- 13:00

                                                     Beckovská jaskyňa

Na akciu sme vyrazili zo Zem. Podhradia o18:30 v zložení V.Zámečník, P.Pospíšil, J.Katrinec a J.Hlubochý. V Beckove pri autobusovej zastávke sme sa zišli z P.Zámečníkom ml., M.Dvorským a Sadloňom, ktorý pricestovali z Nového Mesta nad Váhom. Po príchode k jaskyni a pripravenia si výstroja sme o deviatej započali akciu. Prekopávali sme sa na dne studne v zúženom priestore odkiaľ prúdil prievan. Okolo 22:00 prišli k jaskyni občania z Beckova a Selca, ktorý trávili víkend v neďalekej chate, v zložení štyri ženy a šesť mužov. Medzi nami bol aj občan,  ktorý P.Zámečníka vlani s touto lokalitou oboznámil. Žiadali nás o prezretie si nášho pracoviska. Medzi tým ako si prezerali jaskyňu prišiel na akciu aj P.Zámečník st.. Po prehliadke s ktorou boli spokojný, nám muži pomohli s ťažením materiálu. Pred pol nocou odišli. My sme pokračovali v akcii. Blížilo sa k jednej hodine po polnoci keď z akcie odišiel M.Dvorský rozhodli sme sa že akciu ukončíme. Už sme sa chystali k odchodu, keď sa ešte P.Zámečník s P.Pospíšilom šli pozrieť na dno studne. Po odhrabaní pár kameňov našli títo menší otvor a tým aj silnel prievan. Rozhodli sme sa v akcii pokračovať. O druhej hodine odišiel aj Sadloň takže sme zostali iba 6. Avšak už o hodinu sme mali otvor rozšírený natoľko že nim prešiel P.Zámečník ml. a konštatoval že pod ním je asi 10 metrová studňa. Prešiel za nim aj jeho otec a Pospíšil a urobili zbežnú prehliadku a zistili že ak chceme objav pozrieť musíme ísť po laná a rebríky. Zámečník P. st. odišiel o 04:00 pre materiál a my sme sa snažili  rozšíriť čo najviac otvor. Keď sa Peter o 07:00 vrátil, šli sme si pozrieť objavené priestory. Najprv sme zišli do prvej studne ktorá je zhruba 10 metrov hlboká a ma bokatú výzdobu ktorá sa v jej spodnej časti podobá brizolitu, preto sme ju aj pomenovali brizolitová. Na spodu studne sa nachádza okno ktoré ústi do ďalšej priepasti. Natoľko sme však nemali zo sebou lezenie a museli sme liezť len klasicky, tak sme sa museli vrátiť pod ústie studne, kde asi dva metre pod ústím sa nachádza úzky meander po ktorom sme zišli asi 15m  nižšie a dostali sme sa asi 5m  pod okno na dne prvej studne a ocitli sme sa  nad priepasťou novým dómom hlbokým asi 15-20m a dlhým približne 20m a širokým 15m. Avšak tento dóm má ešte pokračovanie aj smerom nahor, kde sme ani nedosvietili. Na dne dómu je zával, cez ktorý je možné ďalšie pokračovanie, ale toto je možné aj podlezením previsu na ľavej strane dna, kde sa dostaneme do menšieho dómku, v ktorom v ľavo sa nachádza úzka neprielezná asi 3m dlhá trhlina, za ktorou je vidieť priestor a pod stropom dómku je otvor o priemere asi 30cm z ktorého prúdi prievan. Celý tento priestor  je zdobený hrubou vrstvou už prekrištalizovanou výzdobou na ktorej sa nachádza veľa hrachoviny. Po prehliadnutí si priestorov a urobení si zopár záberov sme o 13:00 v nedeľu popoludní vyšli na povrch. Jaskyňa ma veľkú perspektívu ďalších objavov a snáď sa zaradí medzi popredné jaskyne na Slovensku.

 

Článok je z kroniky OS Čachtice.

autor: admin1