Obevy v Malém Lesíku

Dne 2.7.2005 byla po rozšíření střelmistrem Petrem Nováčkem a po namáhavé ale krátké těžbě Petrem Kučerou, prolezena Pavlem Chaloupským úžina ústící do malé síňky. Nový objev byl pojmenován Zapomenutá puklina. Síňka by teoreticky mohla mít pokračování třemi směry. V jednom ze směrů je dokonce odsedlý strop. Dalším směrem je okno ve stěně, kterým je vidět vertikální pokračování cca 1,5m. Tomuto postupu předcházely objevy Netopýří chodby po zhruba roční stagnaci. Objevům Zdar Pavel!

autor: Redakce