Obecná doporučení k psaní poutavých a přehledných článků

Dobrý článek je tvořen nejen zajímavým obsahem, ale i srozumitelnou formou. K napsání dobrého článku by Vám mohlo pomoci pár následujících rad :

  • Přidávaný text by měl být jednoznačně a srozumitelně pojmenován tak, aby se na stránkách neobjevovaly stále stejné nadpisy článků. Například místo strohého "pracovní akce" lze použít "první jarní pracovní akce".
  • Před započetím psaní článku je vhodné si promyslet jeho obsah a strukturu. Uspořádané myšlenky jsoucí v logickém pořadí za sebou usnadní pochopení toho, co má článek sdělit čtenáři.
  • Mnohdy není od věci dát článku doslova hlavu a patu. Shrneme-li obsah článku v několika úvodních větách, usnadníme potenciálnímu čtenáři rozhodování, zda má článek pro něj smysl a případně ho přesvědčíme číst celý text. Závěrečné shrnutí základních myšlenek a závěrů k nimž jsme v textu dospěli pomůže čtenáři k pochopení účelu článku a orientaci v tom, co autor považuje za podstatné.
  • K zvýšení přehlednosti článku, ale i k určitému stupňování děje lze využít odstavce. Text členěný do odstavců po několika řádcích vypadá na už první pohled lépe, než monotonní text třiceti řádků. Uzavření jedné logické části v popisu je ideálním místem pro zalomení odstavce.
  • Sebelepšímu obsahu můžeme uškodit, bude-li zastíněn četnými hrubkami a překlepy. Proto je dobré si před publikováním článku celý text v klidu přečíst a opravit zjištěné chybičky.
  • Jedna nebo i více fotografií či schémat mohou pomoci k dokreslení představy o popisovaných faktech v článku.

 

autor: Redakce