Občasná vyvěračka a Stanišovská jeskyně

Ve dnech 23.-26.2. byly uskutečněny 4 pracovní akce v krasu Nízkých Tater. Akce se zúčastnili P. Kos, P. Nováček a Z. Dvořák ze ZO 6-14 Suchý žleb. I přes nepřízeň počasí a několik defektů na vozidle Škoda 120, se podařilo tuto malou expedici uskutečnit. Mimořádný dík patří kamarádům z OS St. Nicolaus (P. Holúbek a P. Procházka), keří nás technicky podpořili.

Dvě akce byly provedeny ve Stanišovské j. na konci Jazierkového dómu, kde byl proveden průzkum prostor nad výdřevou Prešovských objavoch. Zde jsme lokalizovaly vysící a velmi labilní zával nad kterým byl patrný drobný prostor, ale bez ozvěny a průvanu. Další pokus o překonání koncového závalu nastal v Marušinově komíně, kde bylo vyklizeno a rozbito velke množství balvanů, které bránily ve volném průlezu do pokračování chodby. Po několikahodinovém úsilí se to podařilo a Z. Dvořák prolezl dále do asi 5 m dlouhé komůrky, po všech stranách obklopené závalem v drobné suti s hlínou, která (jak se zdá) vychází z jakéhosi komínovitého pokračování. Podle P. Holúbeka je to v těchto místech k povrchu pouhých 15 m.
Další 2 akce proběhly společně s P. Holúbkem, Miško Vtipkárem Majkom a P. Procházkou v Občasné vyvěračce v Černé dolince. Probíhala tu ražba klesajicí chodby s písčitými sedimenty a posléze mnohem nadějnějšího pokračování v pravostrané odbočce za vchodem, kde byl identifikován slabý průvan (chodbička nasávala vzduch od vchodu, kde se tvořila ledová výzdoba).

autor: admin1