Nový zajímavý poznatek o hydrografii podzemního odtoku jeskyně Málčiny

Letošní příchod jara (2005) mne přivítal dne 16. března dušením kouře v jeskyni Křížové v Hádeckém údolí.

Můj ohníček na prudkou změnu tlaku reagoval hustým dýmem. Následující den již začalo regulérní tání sněhu. Dne 17. března, tedy v 1. den inundace, sestupuji do Málčiny jeskyně zjistit hydrologickou situaci. Na průdké tání sněhu reagoval vznik periodického potůčku z Přítokové chodbě, téměř okamžitě. Průtok na vodopádku v Hlavní chodbě jsem odhadoval na 0,15 – 0,2 l.s. Potůček začal týct z Přítokové chodby již pouhých několik málo hodin po začátku inundace, což nasvědčuje předpokladu o jeho původu v blízkém povodňovém ponoru v Ochozském žlíbku. Při této příležitosti jsem učinil NOVÝ HYDROGRAFICKÝ POZNATEK o směru podzemního odtoku potůčku z Přítokové chodby. Potůček totiž neodtékal Hlavní chodbou do Blátivého dómu, jak uvádí I. Balák a cituje J.Himmel, nýbrž vtékal do široce klenuté plazivkovité chodby směrem k PORADNÍMU DÓMKU. Abych nabyl jistotu navštívil jsem Málčinu znovu o 4 dny později 21.3. Večerní osamělý sestup do Hlavní chodby, při němž jsem již z dálky slyšel vzdálené bublání vodopádku v Hlavní chodbě, byl strašidelný. Stejně jako při předchozí návštěvě (dne 17.3, v 1. den inundace) jsem průtok na potůčku odhadoval na 0,15-0,2 l.s. Současně jsem definitivně potvrdil své předchozí pozorování, že potůček z vodopádku neodtéká do Blátivého dómu, nýbrž trativůdkem pod stěnou Hlavní chodby "směrem k Poradnímu dómu". Zde někde vpravo pod skalnimi kulisami tedy existuje hydrologicky průtočný odtokový systém z jeskyně Málčiny směrem pod Lysou horu.

Marek Poustevník – Šenkyřík, ZO 6-31 SPPM

autor: Redakce