Nové jeskyně na Říčkách

Dne 8.1.2005 byl proveden povrchový průzkum terénu v lomu Mokrá, Mokerske plošiny, Kamenného žlíbku, Lysé a Údolí Říčky. V Kamenném žlíbku byla mezi oběma ventarolama lokalizována v pravém břehu dosud neznámá drobná erozní jeskyně. Vede k ní od cesty žlíbkem zvířecí pěšinka a je v ní čerstvá nora. Další díru se mi podařilo nečekaně objevit v masivu Lysé hory nedaleko Desentérky nad smrky. Zmapoval jsem ji a nazval j. Pod šípkem.

Je to škrapová propástka, dlouhá cca 4 m se zúženým pokračováním(?). Na úprku, hnán psy před mysliveckým zátahem na škodnou, jsem si v cuku letu prohlédl nedalekou Desentérku nad smrky. Je to určitě erozní díra a stála by jistě za průzkum. Další díru jsem zmapoval pod Bajerovou skálou. Je již delší dobu známá, ale nikdy neevidovaná. Zmapoval jsem ji a nazval j. U Bajerky. Jeskyně je dlouhá cca 7 m, vytvořená v kompaktních vápencích a portálová.
P.K.

Význam jeskyně v Kamenném žlíbku je především v existenci dvou blízkých ventarol z nichž jedna je naším novým speleologickým pracovištěm od února 2005 (Hynštova v.).
Další jeskyně v Lysé mají význam z hlediska možného přístupu na podzemní řečiště Hádeckého potoka ve směru od Netopýrky k Výtoku I a II.

Jeskyně U Bajerky a Abri pod Bajerovou skalou jsou pravděpodobně relikty erozních úrovní Říčky ve zbytcích původní uzávěry slepého nebo poloslepého údolí. Mohou zde existovat krátké jeskynní úseky s odvodňováním ke žlíbku Žernov, odkud je znám periodický pramen.

autor: Redakce