Nová Speleoškola na Slovensku

Ako si poniektorý z vás všimli na Slovensku sa rozbehol nový projekt SPELEOŠKOLA.  Speleoškola ponúka jaskyniarske kurzy pre širokú verejnosť. Po úspešnom absolvovaní vám bude vystavený certifikát a bude možné požiadať o členstvo do jaskyniarskych skupín pôsobiacich na Slovensku. Cenník ako aj bližšie informácie nájdete na webových  stránkach www.speleoskola.sk

autor: lukas