Nová povolení k výzkumu a průzkumu naši ZO

Do rukou zaměstnanců Správy CHKO MK v Blansku byly doručeny žádosti o povolení speleologického průzkumu a výzkumu na lokalitách j. Tereza-Na Technice a j. Hadí. V současnosti je zažádáno o celkem 3 pracoviště (Na Technice, Hadí, Hynštova ventarola). Na Technice by měly probíhat výzkumné geologické práce a geofyzika, v Hadí menší geologická sondáž v koncovém sifonu a v Hynštově ventarole regulérní průzkum.
(P.K.)

autor: Redakce