North Of Heaven : Himmel Berge Stollen

Letošní počasí moc zimu nepřipomíná. Inu, pro nás jest to velmi dobré. Žádný sníh, teploty nad nulou, prostě počasí ideální pro výpravu na daleký sever do lokality North Of Heaven. Hlavní „spouští" pro podzemní lotroviny byl tentokrát Ajfel, který celou akci zorganizoval a navnadil nás na zatopené části systému chodeb SDD. A tak dvě posádky Speleos Guános v ranních hodinách směle vyráží na dalekou cestu do země Germánské. Únavná, dlouhá cesta s již tradičním blouděním, byla zkracována veselím v autech a zastávkami s kapkou zdravé ostudy. Z politických důvodů nemohu blíže popsati cestu, ba ani samotnou lokalitu. Za pochopení vřele děkuji.


Tentokrát sami, bez německých kolegů jsme jeli sestoupit do podzemí North Of Heaven. Naším úkolem bylo naplánovat ponor do částí systému Himmel Berge a zhodnotit transport potápěčského materiálu. Dále bylo zapotřebí vytvořit foto-dokumentaci a spustit video-sondu do zatopené chodby  pro potápky na předúnorový briefing.Jednoduché slanění vertikální vstupní šachtou (-40m.) vede do centrální obří haly. V těchto místech se materiál bude transportovat pomocí trojnožky a elek.vrátku. Další transport materiálu od šachty bude drobet náročnější. Ale nic závažného. Z bezpečnostních důvodů se bude muset dóm obejít a to díky občasnému pádu horniny se stropu. Chodba s výdřevou se jeví z větší části dostatečně stabilní, až na dvě místa,kde již zapracoval zub času.


Dále proběhlo důkladné měřeníCO2 a O2. Měření nepřekročilo na žádném místě nebezpečné hodnoty koncentrace plynu. Spuštěná kamerová sonda naměřila hloubku 7 m s následnou horizontální chodbou min. cca. 20m. Dále jsou otazníky. Kamerové záběry ukázaly takřka čistou chodbu s minimem popadané výdřevy. Rozměry chodby: výška 1,6 m; šířka 2,1m. Čerpání vody bude velmi náročné, ale né nemožné.


Závěr : Výpravu hodnotím za velmi zdařilou a děkuji všem zúčastněným za obětavou práci. Nyní před zimou není rozumné hlavní akci uskutečnit. Brzký sníh a scheisse počasí, by vše ztěžovalo. A tak byla další činnost naplánována na jaro. Team potápek byl již vytvořen a byl plně se vším seznámen. Termín akce bude předem upřesněn a stanoven. Každá ruka se bude hodit! Takže předem všem děkuji.

Výpravy se zúčastnil : Ivan „dědek", Tomáš „Ajfel", Víťa „Noris", Milan „Sidi", Honza „Hans" a Aleš „Igor".
Zdař Bůh
Ivan „dědek"

autor: ivan.KLE.