Noční akce na Svážné

Ve čtvrtek 17.3.05 se uskutečnila pracovní akce suchozlebskych jkeskyňářů a dvou našich členů do jeskyně Svážná studna. Venku tál šíleným způsobem sníh, takže si jistě dokáže znalec místních poměrů představit, jak to ve vstupní šachtě Svážné vypadalo. Při sestupu to byla poměrně příjemná sprcha, ale při vystupu, který proběhl kolem 23. hod. v noci, uz burácel nad Říční propastí vodopád, což se odrazilo i v úžasných pocitech, spojených s překonáváním vodních přívalů v samotné 30ti metrové šachtě.

V jeskyni jsme prováděli rozšiřování úžiny na konci Pikové chodby, kde byly v nedávné době Suchožlebáky učiněny nové objevy. Dále byla vystrojena lanovým traverzem Jezerní síň a konečně všechny nové části Pikové chodby zaměřeny a zmapovány s pomocí stabilizovaného polygonu. Zaměřeno bylo nových 39 m chodeb při převýšení 4 m. Jeskyně Svážná má nyní délku 408,6 m chodeb. Úžina Sochařů je nyní průlezná pro všechny, co chtějí spatřit nové jezero ve Svážné!
(Z. Dvořák, P. Kos, P. Nováček)

autor: Redakce