Nehoda v Jáchymce 11.9.2011.

Nehoda v Jáchymce 11.9.2011.

 

 

Přečetl jsem si několikráte článek od francimusil na webu www. jeskynar.cz i od postiženého na www. lezec.cz/clanky.php?key =9682 a snažil jsem se pochopit počínání obou lezců ve stěně. Postižený svoji činnost popisuje neúplně a některé úkony které na stěně prováděl vynechal. Jsem toho názoru, že těchto případů bude přibývat. Na skály přicházejí lidé , kteří první lezecké krůčky udělali na lezeckých stěnách, na kterých jsou bezpečné chyty i stupy. Při případném pádu je zajištěné šetrné spouštění na žíněnku pod stěnou. Při lezení si zvykne na riskování. V případě že risk nevyjde pohodlně skončí na žíněnce. Při tomto sportu není nutné ovládat techniku jištění ani znát základní zásady techniky lezení dvojice ve stěně. V žádném případě je nepodceňuji jako lezce. Ba naopak je velmi kladně uznávám a obdivuji. To co se na stěnách naučí, nelze v plném rozsahu používat na skalách a chybí jim to hlavní, zásadní znalost o používaní jistících prostředku a jejich používaní v praxi. Dvojice se dopustila spoustu zásadních lepe bych to nazval přímo zločinů proti zásadám jištění. Plně souhlasím s názorem uveřejněném v článku v jeskynary.cz francimusila. Provléknout lano jen přes skobu bez použití případně karabiny je šarlatánství. Stejného šarlatánství se dopustil i ten předchůdce, který kus plechu podobající se skobě vyčnívající 4 cm od oka ke stěně ponechal. Tato skoba je jak časovaná bomba. Jen čeká až ji někdo zatíží a pak vypadne. Další šarlatánské v této kritické situaci bylo rozhodnutí dobrat potřebnou délku lana a na tomto plechu slaňovat. Rozhodně by bylo lépe v tomto případě stěnu slézat, nebo spouštět. V tomto případě by musela být v tom plechu karabina a plech by sloužil jako jistící bod nikoliv jako slaňovací, která je mnohem více zatěžovaná. Karabinu lezec ušetřil, ale možná že by přes ten plech nešlo lano stáhnout, nebo by se značně poškodilo. Je dobře, že tato dvojka lezla v Jáchymce. Kdyby lezli třeba v blízké Krkavčí skále mohlo to dopadnout mnohem hůř. Já v tomto příspěvku v žádném případě nechci vystupovat jako generál po prohrané válce, ani jako nějaký rozhodčí. Je zde diskuse. Je dobře, že se o těchto případech píše, dostává se na veřejnost a je třeba z každého případu si vzít ponaučení. Zraněný lezec je mladý,věřím že zranění nezanechá trvalé následky a že nezanevře na lezení.

 

autor: Jan Rusňák