Názor členů ZO ČSS 5-07 na odborné vyjádření GÚ Systém Poseidon v Teplických skalách

„Odborné vyjádření“ má formu odborného výstupu Geologického ústavu Akademie věd České republiky. Ve skutečnosti je snůškou velmi zavádějících a účelových tvrzení. Jeho signatáři se asi domnívali, že si jeskyňářská veřejnost sedne na zadek před úředními razítky. Nestalo se tak. Řekli bychom, že se signatáři „odborného vyjádření“ nechali svést hodně na scestí odběratelem toho pamfletu. Je nám to líto. (pozn. redakce: citace z níže přiložené reakce ZO ČSS 5-07 Antroherpon na nedávno publikovaný příspěvek Systém Poseidon v Teplických skalách – odborné vyjádření GÚ AV ČR).

autor: admin1