Naše zájmová území


Přírodní rezervace Vratíkov.

pruh devonských vápenců tzv. němčického přechodného vývoje. Kuželový paleokras, jednotlivé krasové kužely oddělují

železité sedimenty, které byly v 19. století hojně těženy pro Salmovy železárny.

Zde provádíme speleologické práce v jeskyni Okno, Čmeláčí a Za zahradama.

autor: Muf