Na prvý pohľad by sa zdalo

ČR, Spravodaj SSS

Speleomuseum
Vilémovice v Moravskom krase
Peter Holúbek

Na prvý pohľad by sa zdalo, že v Moravskom krase už nič nemůže
prekvapiť. Všeobecne je známe, že jaskyne, priepasti, ponory, vývery,
ventaroly a závrty tohto pozoruhodného územia skúma už niekoľko
generácií speleológov. Známe sú tu kilometre jaskynných chodieb.
overené smery podzemných vód, publikované mnohé články, mapy, náčrty a
fotografie venované speleologickej problematike. Každý postup do
voľných priestorov je tu vykúpený značnou námahou. Nezainteresovaný
návštevník len krúti hlavou čo všetko sa dá v jaskyni či závrte dokázať,
vymyslieť, ako organizovať aj tie najnáročnejšie bádacie práce.
Významnejší objav hneď spósobuje všeobecný rozruch a dlhé komentujúce
diskusie.

Nás prekvapenie v Moravskom krase zastihlo podvečer 9.
februára 2002. Vtedy nás totiž Jozef Jančo, pracovník CHKO Moravský kras
zaviedol do pozoruhodného objektu súkromněho jaskyniarskeho múzea vo
Vilémovicich v severnej časti Moravského krasu. o které se stará Zdeněk
Hasmanda ( Pinďa ), ktorý tu obetavo sprevádza záuemcov a zároveň ho
neustále vylepšuje a zdokonaľuje. Prezreli sme si zaujimavú a
inšpirujúcu speleologickú expoziciu umiestnenú v troch miestnostiach. Sú
tu vystavené rózne exponáty ako fotografie, originálne dokumenty,
sintrová výzdoba, obrazy, informačně tabule, výstrižky z novin,
trojrozmerné predmety technického charakteru, figurína jaskyniara,
meračské pomůcky, sympatická kópia jaskynnej maľby, paleontologické
nálezy, historický dolný mostik z Macochy.

Tieto citlivo vybrané predmety
návštevnika dobre oboznámia so špecifickou problematikou speleologického
výskumu v Moravskom krase. Veľkým prekvapenim a zároveň aj výzvou pre
profesionálne múzeá boli zviazané materiály zo záchrannej akcie v
Rákocziho jaskyni Mad ‘ arsku. Jej autor Jan Flek tu sústredil všetky
dostupné materiály z tohto veľkého sústredenia jaskyniarov, ktoré sa
skončilo len pred 9. dňami. Dojem z múzea ostal veľmi dobrý. Výtvarná
stránka sice nie je zvládnutá úplne dokonale, ale tento menši nedostatok
nahradilo domáce prostredie a pravá jaskyniarska atmosféra, ktorú tu
skutočne bulo cítiť. Sprievodca, ktorý sa nám venoval, vedel
okomentovať každý predmet a bolu vidno, že je v speleologickej
problematike doma. Určíte tu vnímavý návštevník – nejaskyniar ziska
dobrú predstavu, čo obnáša práca speleológa.

Múzeum je v sezóne
otvorené denne, mimo nej sa treba v blízkom pohostinstve informovať o
tom, kde sú od neho kľúče. Vznik múzea možno datovať do roku 1998. keď
sa z iniciativy jaskyniara Z. P. Hasmanda v telocvični v miestnej škole
urobila výstava venovaná 15. výročiu vzniku ZO Č SS 6-21 Myotis. Po
prenajati miestnosti od obecného úradu vo Vilemoviciach začalo s
budovaním trvalej expozicie. Za pomoci mnohých nadšencov, priaznivcov a
členov skupiny, bolo toto múzeum dokončená a otvonené pre verejnosť v
roku 2001. Každému návštevníkovi Moravského krasu možno návštevu tohto
zaujimavého počinu moravských jaskyniarov vrelo odporučiť. Amatérské
speleomuzeum Zdeněk Pinďa Hasmanda Týden u nás Blansko 14.08.2002

autor: Robert