Na první pohled

Vilémovická Venuše v muzeu speleologie

Na první pohled celkem nenápadná obec Vilémovice leží zhruba od poloviny třináctého století v
Moravském krasu na okraji Harbešské plošiny nedaleko ústí Suchého žlebu a známé propasti
Macocha. Není ani nic zvláštního na tom, že na území provrtaném jeskyněmi, propastmi a závrty
s množstvím ponorů a vývěrů podzemních toků bádají po dlouhá desetiletí generace jeskyňářů,
kteří se snaží probádat a zmapovat tajemný podzemní svět. Karbidky jsou nutným vybavením
jeskyňářů. Mosazná krasavivce vpravo pochází ze solných dolů v polské Wieliczce.

Právě jeskyňáři ze speleologické skupiny Myotis, kteří mají ve Vilémovicích základnu, se
postarali o jednu místní zajímavost. V roce 1998 usoudili, že je škoda, aby množství věcí,
které během patnácti let své činnosti nashromáždili, leželo jen v archivu a soukromých
sbírkách a rozhodli se založit speleologické muzeum. Otcem myšlenky byl Zdeněk Hasmanda (
Pinďa ), o kterém ostatní členové skupiny říkají, že je doslova přinutil muzeum založit a
který je dodnes jeho správcem a průvodcem návštěvníků, kteří sem zavítají.

Na expozici je vidět, že její tvůrci naplňují pravý smysl slova amatér, které má základ v
latinském amare, milovat. Amatér je tedy ten, kdo to, co dělá (v tomto případě bádá v
jeskyních), dělá z lásky. Najdete zde nejen ukázky jeskyňářského a obecně podzemnického
vybavení pocházejícího z různých dob a míst, speleologickou literaturu, či galerii těch,
kteří se zasloužili o průzkum Moravského krasu. Portréty do této galerie jsou dílem
vilémovického malíře Radka Kocmana. Na své si přijdou i milovníci kamenů, ve stádiu příprav
je i ukázka kostí pravěkých zvířat nalezených v jeskynních sedimentech a miniexpozice
věnovaná osídlení jeskyní. Pro nejmenší je připravená třeba pověst o Macoše. Nejsou tu
nablýskané exponáty, ale věci, které skutečně při průzkumu podzemí sloužily a zájemcům se
dostane i zasvěceného výkladu.

Během své existence zažilo muzeum i pár těžkých období. V roce 2004 mu hrozil dokonce zánik,
když jeskyňáři na základě výpovědi museli vystěhovat pronajaté prostory. Pomoc nabídl obecní
úřad a expozice se přestěhovala do půdních prostor radnice. Bohužel při tom zanikl jeden z
místních exponátů, nástěnná malba pohledu do Macochy, před níž byla umístěna část původní
konstrukce Dolního můstku z propasti Macocha. Visutá plošina můstku vybudovaného v roce 1899
sloužila nejen turistům. V roce 1913 ji při svých výzkumech využívala skupina dr. Absolona k
nástupu na osmdesátimetrový žebřík vedoucí na dno Macochy. Po sto letech se pak část
konstrukce přestěhovala do speleologického muzea. Dnes je před ní umístěn panel věnovaný
památce jeskyňářů, kteří zahynuli při odhalování tajemství Moravského krasu. Uctění památky
obětí průzkumu jeskyní. Na pamětní desku se díváte z části původního dolního můstku z
propasti Macocha. A jak je to s tou Vilémovickou Venuší? Jedná se o drobný vtípek. Za Venuši
byl prohlášen zajímavě tvarovaný kámen pocházející z nedalekých škrapových polí, který je zde
jako ukázka jednoho z mnohých krasových jevů.

Vilémovice leží na silnici mezi Jedovnicemi a Sloupem u Macochy. Dostanete se sem
autobusy IDS JMK, buď linkou 232 z Blanska, nebo z Brna linkou 201 do Jedovnic, kde
přestoupíte na linku 231. Na kole se sem dá dojet například z Blanska přes Skalní mlýn a pak
kolem Kateřinské jeskyně Suchým žlebem a po silnici vpravo do kopce. Nedaleko odtud je
jeskyně Balcarka a již zmíněná propast Macocha.

Muzeum najdete na návsi v budově obecního úřadu. Otevřeno je dle potřeby, což znamená, že o
víkendech celý rok a v sezóně denně. Vstupné je dobrovolné. V případě, že je muzeum zavřené,
je dobré se poptat na obecním úřadě, nebo v hospodě U netopýra, která se nachází v tomtéž
domě, případně přes ulici na jeskyňářské základně. Určitě se najde někdo, kdo vás provede.

www.cestovatel.cz/clanky/vilemovicka-venuse-v-muzeu-speleologie

Vlastimil Hanuš
Internet 17.05.2006

autor: Robert