Na čerpáku

Od 16. do 19.8. jsem se v krasu podílel na čerpacím pokusu v jeskyni Nový Lopač a prolongaci v Kajetánově závrtu…

Když jsem slezl do odtokového sifonu, byl již vystrojen pevnými žebři a vyčerpán na dno. To bylo rozplaváno tlakovou vodou a sedimenty čerpány třemi čerpadly v kaskádě do umělé hráze nad druhý vodopád. Odtud další čerpadla vodu tahaly na povrch a hadice byly umístěny do jeskyně Liščí, kde byly rozplavovány propasťovité části. Při jedné pracovní směně se Tomáši Kolbábkovi podařilo objevit okýnko pod již objeveným 6m vysokým neprůlezným komínem. Otvor byl zvětšen do průlezna a vnikli jsme do vzestupného kanálu asi 1m širokého a 0,7m vysokého, délky 5m. Ten vyústil do kaverny, ze které stoupá komín asi 10m vysoký. Později bylo lezeckým družstvem potvrzeno, že je neprůlezný. Pod ním však byl pod náznakem klenby chodby zaklíněn větší blok a za ním byly vidět propláchlé valouny. Velitel akce Filip Kuba Doležal blok překonal a dalším asi 5m dlouhým vzestupným kalibrem pronikl do největší objevené prostory s až 0,5m velkými facetami. Zkusil vylézt co nejvýše a zjistil, že voda si hledá cestu obrovským nebezpečným závalem. Ten zkoušelo překonat několik borců, bohužel bezúspěšně. Prostory byly zmapovány. Za stavu, kdy je potřeba vyčerpat 30m hluboký odtokový sifon, na energii, materiální zabezpečení a pracovní síly značně náročný, bylo usouzeno, že další postup je zřejmě nemožný…Rozhodně ne v krátké době. V sobotu jsem se přičinil na vytahování materiálu ze sifonu k druhému vodopádu.

Na neděli jsem s Alešem Prokopem sestoupil na pracovní exkurzi do 120m hlubokého Kajetánova závrtu. Prošli jsme přítokovou i odtokovou krásně meandrující část protékánou drobným potůčkem v nejhlubších partiích. V chodbě Nad Skákajícím vodopádem jsme na jejím konci prolongovali strop komínu. Sedimenty byly dobře kopatelné a zanedlouho jsem krompáč zabořil do volné prostory! Ukázalo se, že je to malá kavernička s rozhlodaným stropem asi 3m dlouhá a 1m široká i vysoká. Bude zde pokračováno v postupném rozplavování sedimentů a hledání další cesty vod…
kuca, 20. 8. 2007 11:08

autor: admin1