Možnost zakoupení sborníku Acta Speleohistorica

V dubnu 2005 vyšlo nové číslo 4/2005 sborníku ACTA SPELEOHISTORICA. Autor: Marek Poustevník – Šenkyřík: "Plošina Skalka – základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu."
Jedná se o první komplexní speleologickou studii o jeskyních a ostatních krasových jevech této "zapomenuté" části Moravského krasu mezi Březinou, Ochozí a Nový Dvorem. Je zde nastíněn paleohydrografický vývoj území, první přehled všech evidovaných krasových jevů, včetně detailního zpracování historie objevných prací. Na 70 stranách velkého formátu tohoto památečního sborníku je velké množství dnes již historicky cenných fotografií a speleologických map jeskyní Malý lesík, Kulišárna, Ponorný Hrádek, Ve Skalce, Soví Komín, Hynštova na Rozměrkách, Plší, Puklina ve Smrčí.
Zájemci o zakoupení sborníku (např. sběratelé speleologické literatury) mají možnost si sborník ACTA SPELEOHISTORICA zakoupit v ČAJOVNĚ ZADNÍ TRAKT v Brně. V čajovně se sborníky prodávají celoročně, včetně dalších následujících čísel, z nichž nejbližší budou věnována karsologickému zpracování Habrůvecké plošiny a historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Pro případné zájemce je možné učinit dotisk předchozích čísel o objevu zavaleného vchodu Barunčiny jeskyně pod Svatými schody v Ochozském žlíbku, a o poustevnické epizodě v historii jeskyně Ř-27 Tulácké Poustevně v Hádeckém údolí.

adresa: ČAJOVNA ZADNÍ TRAKT
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 7
BRNO

S pozdravem M.P.Š., ZO 6-31

autor: Redakce