Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech

Seminar Monitoring stavu zivotniho prostredi – lom Mokrá

Ve dnech 21.-.22.8. se v hotelu Velká Klajdovka uskutečnil 3. odborný seminář Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech.V úterý proběhla terénní exkurze spojená s výkladem jednotlivých druhů monitoringu fauny a flóry, geologie, archeologie, speleologie a seismiky prováděných v kamenolomu Mokrá a jeho okolí. V terénu jsem účastníky semináře osobně informoval o stavu výzkumu v Mechovém závrtu a v těžebním prostoru lomu. Výstupem může být informativní článek do časopisu Těžební unie.

– Záchranný archeologický výzkum vápenek na hraně lomu – Mgr.Petr Kos, Ústav archeologické památkové péče – Speleologické výzkumy jeskyní v DP lomu Mokrá – Mgr. Petr Kos, ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Realizátor: Těžební unie Partneři: Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Českomoravský štěrk, a.s. Odborný garant akce: RNDr. Leoš Štefka Mgr. Milena Šandová Mgr. David Póč Organizační zajištění akce: Renata Netoušková Jana Hortová
kos, 22. 8. 2007 7:08

autor: admin1