Mikulášská 2008

V sobotu 6. prosince proběhla tradiční Mikulášská v sále hostince u Farlíků ve Křtinách. Pamětníci z řad jeskyňářů střední části Moravského krasu se sešli po desáté hodině dopolední v Jedovnickém kulturním domě aby si prohlédli vánoční veletrh produktů z Moravského krasu. Tradiční vycházka pokračovala letos přes Rudické propadání a po Rudické plošině až do Křtin, kde navazoval od sedmnácté hodiny podvečerní program.

Namísto tradičního promítání, z kterého se Ing. Flek i pan Igor Audy omluvili, proběhla přednáška Dr. Ladislava Slezáka o geologii střední části Moravského krasu. Dr. Slezák je nejen dlouholetý krasový badatel s mnoha zkušenostmi ale i  člověk s nadáním pro přednes a tak důstojně vyplnil podvečerní program. Po skončení jeho zajímavé přednášky propukla volná diskuse nad geologickými mapamy, notebookem s fotografiemi ale i nad pivem a lahví hruškovice.

Příští rok nám pořadatelé slíbili včasné anoncování akce, tak se o ní snad včas dozvíte i z jeskyňáře.

autor: krtek