Metodika a další materiály ke stažení na stránkách Horolezecké abecedy

Na webu www.horolezeckaabeceda.cz/ se objevily ke stažení materiály speleoalpinistické nebo se speleoalpinismem úzce související. Ve dvou případech se jedná o téměř celé kapitoly z knihy Horolezecká abeceda (recenzi knihy naleznete mimo jiné i na Jeskyňářovi) – "Speleoalpinismus a jednolanová technika", "O lanech a uzlování".

Více na www.horolezeckaabeceda.cz/metodika-ke-stazeni.php

Dále nás Tomáš Frank upozornil na nově vznikající Společnost Horolezecká abeceda pro povznesení a šíření horolezecké metodiky.

autor: admin2