Mediální přestřelka

Tak se nám na Internetu rozhořela drobná přestřelka. Předseda ČSS Zdeněk Motyčka reaguje na stránkách SSS (Reakce na článek;  www.sss.sk/s.php) na komentář Franciho Musila k bakalářské práci Evy Přibylové nazvané "Inventarizace nově objevených endokrasových tvarů ve Sloupském koridoru v části Nové Amatérské jeskyně". Mimo jiné zde Zdeněk píše o důvodech vyloučení Franciho Musila ze ZO ČSS 6-25 Pustý žleb a nešetří ostrými slovy. Každemu kdo do bakalářské práce nahlédne však musí být jasné něco úplně jiného, s jeskyněmi nesouvisejícího. A nebo ne? Vždyť přeci hned v úvodu autorka uvádí: "Prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci řešila sama, a že jsem uvedla veškerou použitou literaturu a podklady."

autor: lblazek