Mechový závrt – nové povolení průzkumu!

Z úřadu Jihomoravského kraje nám došlo kladné vyjádření k prodloužení průzkumné činnosti na lokalitě j.č. 1422/B V Mechovém závrtu, platné do roku 2010. Výjimky platí na těžbu Centrálu, rozšiřování Hodinové chodby a řešení trativodně-odtokových cest na dně propástky Břitvy pod propastí Huhu.
(P.K.)

autor: Redakce