Mechový závrt – HOPRDOX

Dne 15.1.05 bylo dosaženo HOPRDOXU v koncových partiích HuHu propasti…
Petrem Nováčkem byly provedeny 2 odstřely pyropatronkami v pravé stěně vertikální pukliny, která dělí Břitvu a Hoprdox. Poté jsem sestopil na dno Hoprdoxu a stanul v drobnější erozní chodbě. Puklina vyústila v polovině tohoto meandrovitého řečišťátka. Přítoková chodbička je neprůlezných rozměrů a nemá takovou perspektivu jako odtoková, protože ta má větší dimenze díky pravděpodobným dalším vodám přitékajícím od Břitvy. Odtoková chodba Hoprdoxu je taktéž neprůlezná, ale má slušnou ozvěnu a pravděpodobně se bude zkoumat pomocí mikrokamery a přistřelovat na průlez…..Celková délka nových chodeb je asi 3 metry.

autor: Redakce