Mechový závrt

Dne 9.1.05 proběhla na Mechovém závrtu exkurzní akce za účelem umístění kamery do neprůlezných volných prostor…

Byla vytipována dvě místa-koncové partie Huhu propasti, které jsou předmětem našeho největšího zájmu v tété lokalitě. Jedná se o pokračování Břitvy a Mokré chodby, která je asi přítoková. Minikamera umístěná na hliníkovém prutu s vlastním osvětlením byla spuštěna do pukliny pod Břitvou a byla spatřena zřejmě horizontální chodba nazvaná HOPRDOX asi 1,2 metru široká a zhruba 0,5 m vysoká. Bude třeba odstřelit litou skálu asi dva metry vertikálně, aby bylo možno do této chodby sestoupit. Nemalá ozvěna je motivující.
Potom jsme kameru umístili dva metry od posledního průlezného místa v chodbě Mokré. Bylo spatřeno rozšiřující se pokračování s taktéž slušnou ozvěnou. Uvidíme…

autor: Redakce