Masivní pracovní útok na Dyleňskou jeskyni „ …aneb Austrálie se opět přiblížila…!“

Na jeskyni Dyleňská, práce rozhodně neustávají! Průzkumné a kopací výkony, se zde převážně provádí v malých skupinách, respektive hlavně geolog Míra Marek + max. jeden až dva fachmani. No a pak několikrát do roka se vytvoří masivní akce o více lidech. Ou jééé ! A to pak nastane pracovní šrumec a veledílo, za pomoci grilovaného čouňase a veselého bahna, jde vše od ruky s úsměvem na líci. Jak jinak… že ? Ten den D nastal právě teď…!

 


I přes spousty omluvených kamarádů, kteří bohužel nemohli dorazit z důvodů různých (např. svěcení kostela v Habeši, dojení selat, průjem, ozdravné pobyty, zaracha od manželky a jiné.), se dostavilo dosti sil a prostředků z veselé party Guáno, sesterské skupiny ZO 3-05 ba i hosté z Trias ZO 5-05.


Po veselém přivítání všech účastníků, transportu nezbytného materiálu se ujal krátkého brífingu Míra M. Seznámil nás s novými potencionálními postupy v jeskyni a pracovním plánem dne. Tentokrát se kopalo hnedle na třech místech. Proto byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které součastně fáraly na jednotlivých pracovištích. Z každé skupiny byl jeden vynašeč, který spojil síly z vynašeči z ostatních skupin a vytvořili živý řetěz. Pracovní stanoviště se měnily cca. po hodině, aby si nikdo nic nezáviděl. Jářku řeknu vám …" byl to koncert"!!


1. pracoviště. Stará dobrá čelba (hlavní směr na Austrálii). Práce pro jednoho člověka, který díky stísněným prostorám pozná po několika minutách, že má svaly o kterých neměl ani tucha. Práce převážně vleže, tudíž frkačka. Velký problém v těchto končinách dělá velký vyčnívající břit horniny, který značně omezuje a hlavně ohrožuje pracovní sílu. Na příští akci musí být odstraněn silou pekelnou.
2. pracoviště. Jo hooo! Nově objevená úzká plazivka nad „Schodem". Zavrtati a pracovati v ní mohli pouze lidé útlých tvarů bez pupečních kompostů. Každý naplněný kyblík potěšil a za hlasitých pešlů plazením vzad vyfárán ven. Tato větev, neboli plazící „Mrzák", nemá zatím oficiální jméno.
3. pracoviště. Rozšiřování vstupu do jeskyně a následné obkopání taktéž nově objeveného převisu-kapsy, pod kterým se naskytl náznak nové cesty do jeskyně. Je již jistý předpoklad, že bude komunikovat z plazivkou. Ale co je dál ?? To zjistíme až to vše odtěžíme. Jo, jo,jo…


Práce šlapala jako po másle. Celý pracovní den i přes nepříjemné pršivé počasí, se nesl hlavně v duchu veselém. Díky našláplému tempu a pracovnímu elánu tzv."Ďas", se vytěžilo cca.5 kubíků zeminy. Takže samý úspěch!. A hlavně jsme se zase o něco přiblížili Naší Austrálii! Na tuty je jasné, že nás čeká ještě spousty práce než ucítíme hovna Klokanů… A bohužel, ač se mi to nechce přiznávat, tak platí jedno… „Chceš jeskyni? „ …"Tak si ji vykopej!"…


Akce se zúčastnil : Míra M. , Dědek, Kozlík ST, Aleš „Igor", Milan „Sidi", Luboš a syn, Roman „Mrtvák", Hanka, Venca H., Tomáš „Ajfel" a pes Mini-Fík.
Všem zúčastněným kamarádům velmi děkuji za nadlidské pracovní výkony!!!

Zdař Bůh
Ivan „dědek"

autor: lblazek