Mapování Hynštovy ventaroly

V pátek 31.8.07 jsme úspěšně s Honzem B. domapovali poslední objevené
partie jeskyně a navrtali nové 2 body. Poslední (č. 12) se nachází ve
stropu Malé síňky, před ústím drobné zaštěrkované chodbičky s nadějnou
ozvěnou. Na pásmu jsme naměřili 5,3 m nového záměru. Z nízké síňky
pokračují dva směry chodbiček. V původním směru je chodbička
zasedimentovaná hlínou promíchanou nekrasovými štěrky, nad sedimenty je
volný prostor, který se asi po 2,5 – 3 m zvyšuje a nepatrně i zvětšuje.
Na dně leží vodou nanesený klacek a dále je patrná silnější ozvěna.
Druhá chodbičky klesá a asi pod úhlem cca 45° se vrací zpět pod Hučící
síňku a zdá se, že je průvanová a zdánlivě zatarasená hlínou a větším
kamenem. Podle charakteristického tvaru jsme ji nazvali "Chobot", i
když jsme chvílemi zvažovali další "Pochvu". Jasný postup je patrný v
pokračování chodbičky s ozvěnou, a to až po snížení sedimentů ve dně!
Jeskyně nám tedy právě překročila katastrální hranici obce Ochoz a
pokračuje na území Mokré.

Honza Hynšt mi 6.9.07 sdělil, že za pokračováním Štěrkové ch.
vyvirguloval kdysi na povrchu Havel prostoru s propastí (?). Momentálně
má jeskyně po bod 12 délku 33,83 m a hloubku -12,6 m od úrovně vchodu.

autor: admin1