Malý Lesík

Dne 1.6.1949 objevil Alois Ševčík novou jeskyni poblíž Březiny. Pro místní občanstvo to musela být velká událost, že i v blízkosti jejich vesnice, je tak jako u jiných krasových obcí, jeskynní díra do podzemi.
V r. 2004 jsem se setkal s členy rodiny Ševčíků, kteří dosud žijí v Březině. Jednak mi dali k oscanování několik historických speleologických fotografií pod dědovi (předal jsem je vaší ZO 6-12) a jednak mi řekli, že nová jeskyně se měla původně jmenovat po objeviteli "ŠEVČÍKOVA JESKYNĚ". Alois Ševčík však toto pojmenování ze skromnosti odmítl.
Při mém současném studiu staré literatury zjišťují, že ještě ve Výročních zprávách brněnského Speleoklubu v letech 1950 i 1951 se proto je Ševčíkova lokalita jmenuje BŘEZINSKÁ JESKYNĚ nalézající se v trati Malý lesík. Teprve později se pomístní jméno ľesní trati vžilo i pro pojmenování jeskyně a od původního pojmenování BŘEZINSKÁ JESKYNĚ, bylo upuštěno.
V roce 2005 jsem v Acta Speleohistorica 4/2005 použil v mapě jeskyně č. 1405 z piety po skromném zakladateli Březinské skupiny jméno ŠEVČÍKUV MALÝ LESÍK.

S pozdravem p.Marek 🙂

autor: Redakce